Thai | English | 中文

สระว่ายน้ำ


สระว่ายน้ำ 2

รูปแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 4 x 8 ม.
ลึก 1.00-1.40 ม.
พื้นที่รวม 45 ลบ.ม.
ราคา 850,000.00 บาท
หมายเหตุ สระว่ายน้ำ Salt chlorinator น้ำกับระบบการกรอง