Thai | English | 中文

สระว่ายน้ำ


สระว่ายน้ำ 3

รูปแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 6 x 8 ม.
ลึก 1.20-1.60 ม.
พื้นที่รวม 68 ลบ.ม.
ราคา 990,000.00 บาท
หมายเหตุ สระว่ายน้ำ Salt chlorinator น้ำกับระบบการกรอง