Thai | English | 中文

สระว่ายน้ำ


สระว่ายน้ำ 4

รูปแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 8 x 12 ม.
ลึก 1.20-1.80 ม.
พื้นที่รวม 135 ลบ.ม.
ราคา 1,500,000.00 บาท
หมายเหตุ สระว่ายน้ำ Salt chlorinator น้ำกับระบบการกรอง