Thai | English | 中文

สระว่ายน้ำ


สระว่ายน้ำ 5

รูปแบบ ฟรีฟอร์ม
ขนาด 6 x 12 ม.
ลึก 1.20-1.80 ม.
พื้นที่รวม 100 ลบ.ม.
ราคา 1,400,000.00 บาท
หมายเหตุ สระว่ายน้ำ Salt chlorinator น้ำกับระบบการกรอง