Thai | English | 中文

สระว่ายน้ำ


สระว่ายน้ำ 7

รูปแบบ อย่างสง่าผ่าเผย
ขนาด 8 x 15 ม.
ลึก 1.20-1.80 ม.
พื้นที่รวม 180 ลบ.ม.
ราคา 1,850,000.00 บาท
หมายเหตุ สระว่ายน้ำ Salt chlorinator น้ำกับระบบการกรอง